Manual Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana

Aveți nevoie de un manual pentru Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana? Mai jos, puteți vizualiza și descărca gratuit manualul în format PDF. De asemenea, găsiți întrebări frecvente, o evaluare a produsului și feedback de la utilizatori pentru ca dvs. să puteți utiliza în mod optim produsul dvs. Dacă manualul nu este cel pe care îl căutați, luați legătura cu noi.

Produsul dvs. s-a defectat și manualul nu oferă nicio soluție? Mergeți la Repair Café pentru servicii de reparații gratuite.

Manual

Loading…

BLACK
WHITE
PANTONE:
425 C
COVER GLOSSY
PLASTIC COATING
200 / 220 gr.
PANTONE:
200 C
BLACK
PANTONE :
665 C
PANTONE:
COOL GRAY 3 C
PANTONE:
200 C
PAGE 6 PAGE 7 FRONTPAGE 5BACK (internal)
PAGE 1 PAGE 3 PAGE 4PAGE 2
BACK (external)
ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا
سﻮﺳﺮﯿﻓ ﺔﻋﺎﺳ (Versus)) .ﻲﻓ.ﻲﺑ ﻢﯾﺎﺗﺮﯿﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻲﻟوﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻮﻔﻜﻣVERTIME B.V. ةﺪﻣ ،(24
.ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ دﻮﻨﺑ ﻖﻓو ،ءاﺮﺸﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻣ
ً
اﺮﮭﺷ (ﻦﯾﺮﺸﻋو ﻊﺑرأ)
ﺔﻠﻤﺘﻜﻣ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا ةدﺎﮭﺷ ﺖﻧﺎﻛو ﺪﻤﺘﻌﻣ ق
ّ
ﺮﻔﻤﻟﺎﺑ ﻊﺋﺎﺑ ﻦﻣ ﺔﻋﺎﺴﻟا ءاﺮﺷ لﺎﺣ ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ يﺮﺴﺗ ءاﺰﺟﻹا
.ﻊﺋﺎﺒﻟا ﻢﺗﺎﺨﺑ ةرﻮﮭﻤﻣو ﺔﻌﻗﻮﻣو
وأ داﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﮭﻈﺗ ﻲﺘﻟا بﻮﯿﻌﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ ﻲﻄﻐﺗ ﻲﻓﺗ ﻲﺘﻟاو ﺔﻌﻧﺎﺼﻤﻟاﺔﻋﺎﺳ ءاﺮﺷ ﺪﻨﻋ ةدﻮﺟﻮﻣ نﻮﻜ
و ثداﻮﺤﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ
ِ
ﻂﻐﺗ .سﻮﺳﺮﯿﻓ ﻦﻋﺘﻗﺮﺳو
ّ
ﻠﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﺴﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳإ
ﺎﻤﻛ .ﺎﮭﻧاﺪﻘﻓو
ُ
ﻟا ﻦﻣ ﻰﻨﺜﺘﺴ ﺔﻧﺎﻤﻀ ﻒﻠﺘﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا راﺮﺿﻷا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﻀﯾإ ،ﻲﻧﺪﻌﻤﻟا جﺎﺟﺰﻟاو ﺔﯾرﺎﻄﺒﻟاو راﻮﺴﻟا
.هﻼﻋأ ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﯿﻏو ةﺮﺷﺎﺒﻤﻟا راﺮﺿﻷاو
ﺮﯿﻏ نﻮﺤ
ّ
ﻠﺼﻣ ﺎﮭﯾﺮﺠﯾ تﺎﺤﯿﻠﺼﺗ ﺔﯾأ نﺄﺷ ﻦﻣ لﺎﻄﺑإ .ﻲﻓ.ﻲﺑ ﻢﯾﺎﺗﺮﯿﻓ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻤﺘ لﻮﻌﻔﻣ.ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ
ا ﺪﻨﻋ اﺬھ نﺎﻛ لﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻗﻹا ﺚﯿﺣ ﺪﻠﺒﻟا ﻲﻓ سﻮﺳﺮﯿﻓ ﻞﯿﻛﻮﺑ وأ ﺔﻋﺎﺴﻟا عﺎﺑ يﺬﻟا عزﻮﻤﻟﺎﺑ لﺎﺼﺗﻹا ﻲﻐﺒﻨﯾ ﺔﺟﺎﺤﻟ
.ﺔﻋﺎﺴﻟا ءاﺮﺷ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ﺪﻠﺒﻟا ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯿﺧﻷا
ﻮﻜﺗ عزﻮﻤﻟا ﻦﻋ ةردﺎﺻ ىﺮﺧا ﺔﻧﺎﻤﺿ ﺔﯾأ .ﺔﻧﺎﻤﻀﻟا هﺬھ مﺎﻜﺣأ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﺪﺣﻷ زﻮﺠﯾ ﻻن عزﻮﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻦﻣﮫﺴﻔ.
ﻨﺑ ﺔﻋﺎﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧإ ﻢﺗ ﻰﺘﺣ ءﺎﻤﻟا ﻲﻓ ﺲﻄﻐﻟا ﻲﻓ حﺎ30 ﻜﻤﯾ ﮫﯿﻠﻋو .ﺮﺘﻣ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺮﯿﻏ ﺎﮭﻧأ ﺮﯿﻏ ،
ّ
ﻞﺘﺒ
نأ ﺔﻋﺎﺴﻠﻟ
.ءﺎﻤﻟا ﺖﺤﺗ لﺎﻤﻌﺘﺳﻺﻟ
ﺈﻓ ﻚﻟذ ﻊﻣزﻌﻟا ءﺎﻤﻟﺎﺑ ﺔﯾﺎﻨﻌﺑ ﺔﻋﺎﺴﻟا ﻒﻄﺷ ﻦﺴﺤﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻧ ﺔﺣﺎﺒﺴﻟا ﻌﺑ ب.ﺢﺒﺴﻤﻟا ﻲﻓ وأ ﺮﺤﺒﻟا ﻲ
ﻞﻛ ﺔﻧﺎﯿﺼﻠﻟ ﺔﻋﺎﺴﻟا عﺎﻀﺧإ ﻦﺴﺤﺘﺴﯾ ﺎﮭﺘﻋﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ24 .ﺮﮭ
ﻮﻏﻮﻠﯿﺗﺮﯿﺳ :ﺮﯾوﺰﺘﻟا ﻊﻨﻤﻟ ﮫﺸﺗﺎﺳﺮﯿﻓ مﺎﻈﻧ
"
ّ
ﻤﺴ
ُ
ﺔﻌﻄﻗ ﻞﻜﺑ ﺪﯾﺮﻓ دﻮﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻤﺘﺸﻣ "ﺔﯿﻟود ﺔﻧﺎﻤﺿ" ﺔﻗﺎﻄﺒﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻣ سﻮﺳﺮﯿﻓ تﺎﻋاﺪﺑإ ﻞﻛCLG Code."
ﻊﻗﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻄﻘﻟا ﺔﻟﺎﺻأ ﻦﻣ ﻖﻘﺤﺘﻟا نﺎﻜﻣﻹﺎﺑversace.certilogo.com دﻮﻛ لﺎﻤﻌﺘﺳإ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ"CLG
Codeﺔﻧﺎﻤﻀﻟا ﺔﻗﺎﻄﺑ ﻰﻠﻋ عﻮﺒﻄﻤﻟا ".
Descărcaţi manualul în limba română (PDF, 4.87 MB)
(Protejați mediul înconjurător și imprimați acest manual numai dacă este neapărată nevoie)

Loading…

Evaluare

Spuneți-ne ce părere aveți despre Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana, lăsând o evaluare a produsului. Doriți să împărtășiți experiența dvs. cu acest produs sau să adresați o întrebare? Lăsați un comentariu în partea de jos a paginii.
Ești mulțumit de Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana?
Da Nu
26%
74%
19 voturi

Mai multe despre acest manual

Înțelegem că este plăcut să aveți un manual pe hârtie pentru Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana. Puteți oricând descărca manualul de pe site-ul nostru web și îl puteți imprima singur. Dacă doriți să aveți un manual original, vă recomandăm să contactați Versus Versace. S-ar putea să ofere un manual original. Căutați manualul dvs. Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana într-o altă limbă? Alegeți limba preferată pe pagina noastră de pornire și căutați numărul de model pentru a vedea dacă îl avem disponibil.

Specificații

Marcă Versus Versace
Model Aberdeen S3006-0017
Categorie Ceasuri de mana
Tip fișier PDF
Mărime fișier 4.87 MB

Toate manualele pentru Versus Versace Ceasuri de mana
Mai multe manuale pentru Ceasuri de mana

Echipa noastră de asistență caută informații utile despre produs și răspunde la întrebările frecvente. Dacă descoperiți o inexactitate în întrebările frecvente, vă rugăm să ne anunțați utilizând formularul de contact.

Ceasul meu mecanic funcționează rapid, ce pot face? Verificat

Acest lucru ar putea fi cauzat de expunerea la un câmp magnetic. Poate fi rezolvat printr-un proces de demagnetizare efectuat de un ceasornicar profesionist.

A fost util (704) Citeşte mai mult

O baterie din dispozitivul meu este oxidată, o mai pot folosi în siguranță? Verificat

Da, dispozitivul poate fi încă utilizat în siguranță. În primul rând, scoateți bateria oxidată. Nu folosiți niciodată mâinile goale pentru a face acest lucru. Apoi curățați compartimentul bateriei cu un tampon de bumbac înmuiat în oțet sau suc de lămâie. Lăsați-l să se usuce și introduceți baterii noi.

A fost util (688) Citeşte mai mult

Ce reprezintă AM și PM? Verificat

AM înseamnă Ante Meridiem și indică faptul că ora este înainte de prânz. PM reprezintă Post Meridiem și indică faptul că ora este trecută de prânz.

A fost util (606) Citeşte mai mult

Ce este un „Cronograf”? Verificat

Un „Cronograf” este literalmente un „scriitor al timpului”. Termenul este folosit pentru a descrie ceasurile și ceasurile care indică ora din zi, precum și măsoară o anumită perioadă de timp, cum ar fi un cronometru.

A fost util (532) Citeşte mai mult

Ce este GMT? Verificat

GMT înseamnă Greenwich Mean Time (uneori numită UTC, reprezentând Timpul universal coordonat). Este timpul pentru longitudinea 0, care trece prin Greenwich lângă Londra.

A fost util (371) Citeşte mai mult

Ce este o mișcare de cuarț? Verificat

Ceasurile și ceasurile cu mișcare de cuarț sunt acționate de o baterie. Aceasta trimite un curent electric prin cristale de cuarț care vor vibra. Aceste vibrații sunt transmise mișcării. Deoarece vibrațiile au o frecvență fixă, ceasurile și ceasurile cu mișcare de cuarț sunt extrem de precise.

A fost util (370) Citeşte mai mult

Alăturați-vă conversației despre acest produs

Aici puteți împărtăși ce părere aveți despre Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana. Dacă aveți o întrebare, citiți mai întâi cu atenție manualul. Solicitarea unui manual se poate face folosind formularul nostru de contact.

Giovanni Bevilacqua 13-08-2022
Nu inteleg cum sa activez vizibilitatea de noapte (vezi fig. 4 din ghid care nu prezinta nicio indicatie in afara de desen, care este complet insuficient). Fig 4 arată clar că ar trebui să poată fi activat prin apăsarea ușoară a roții centrale a celor trei laterale dar prin apăsare nu se obține nimic. Aș putea să știu dacă vizibilitatea pe timp de noapte poate fi activată? Și dacă da, așa cum se pare din ghid, cum să funcționeze? Vă mulțumesc și aștept răspunsul dvs

răspuns | A fost util (22)(Tradus de Google)
Luca camboni 29-09-2022
Bună, nu îmi pot da seama cum să-mi fac să funcționeze cronograful. Sunt obișnuit cu butoanele de activare și blocare a cronometrului. Ma poti ajuta? Mulțumesc

răspuns | A fost util (10)(Tradus de Google)
T N 27-09-2022
Cum se schimbă data

răspuns | A fost util (7)(Tradus de Google)
Per Siem 07-12-2022
Cum pornesc ceasul versus versace

răspuns | A fost util (7)(Tradus de Google)
Zhelyazko Atanasov 06-12-2023
Ai aflat cum?

A fost util (0)(Tradus de Google)
Florian rohner 27-09-2020
Întrebarea mea este ce fel de baterii are nevoie ceasul. Este un versus versace

răspuns | A fost util (0)(Tradus de Google)
Manual Versus Versace Aberdeen S3006-0017 Ceas de mana

Produse asemanatoare

Categorii relevante