Manual Qilive Q.1668 Căşti

Ai nevoie de un manual pentru Qilive Q.1668 Căşti? Mai jos puteți vizualiza și descărca manualul PDF gratuit în limba română. Acest produs are în prezent 6 întrebări frecvente, 5 comentarii și are 11 voturi cu o evaluare medie a produsului de 36/100. Dacă acesta nu este manualul dorit, vă rugăm să ne contactați.

Produsul dvs. s-a defectat și manualul nu oferă nicio soluție? Mergeți la Repair Café pentru servicii de reparații gratuite.

Manual

Loading…

4.5. ВІДПОВІДЬ/ВІДХИЛЕННЯ/ЗАВЕРШЕННЯ/
УТРИМАННЯ ВИКЛИКУ
Керуйте дзвінками за допомогою навушників.
Дія Кнопка Операція
Відповідь
на виклик/
завершення
виклику
O
Натисніть один раз/
натисніть знову під час
розмови.
Відхилення
вхідного
виклику
O
Натисніть і утримуйте
протягом 2 секунд.
Перемикання
розмови з
навушників на
телефон
O
Під час розмови
двічі натисніть, щоб
переключити розмову з
навушників на телефон.
Утримання
поточної
розмови та
відповідь на
вхідний виклик
O
Натисніть і утримуйте
протягом 1 секунди, щоб
перевести поточну розмову
в режим утримання й
відповісти на вхідний
виклик.
Завершення
поточної
розмови та
відповідь на
вхідний виклик
O
Натисніть один раз,
щоб завершити поточну
розмову та відповісти на
вхідний виклик.
Перемикання
між розмовами
O
Під час розмови натисніть
і утримуйте протягом 2
секунд для перемикання
між першою та другою
розмовами.
Збільшення
гучності
+ Натисніть один раз.
Зменшення
гучності
Натисніть один раз.
4.6. АКТИВАЦІЯ SIRI (тільки для пристроїв iOS)
Коли навушники сполучені з вашим пристроєм iOS,
одночасно натисніть кнопки O і –, щоб активувати Siri.
Поставте своє запитання Siri або скажіть команду.
Натисніть кнопку O один раз, щоб прибрати Siri.
4.5. ОТВЕТИТЬ/ОТКЛОНИТЬ/ЗАВЕРШИТЬ/УДЕРЖАТЬ
ВЫЗОВ
Управляйте вызовами с помощью наушников.
Чтобы Кнопка Действие
Ответить/
завершить
вызов
O
Нажмите один раз/
нажмите снова в процессе
разговора.
Отклонить
входящий
вызов
O
Нажмите и удерживайте в
течение 2 секунд.
Переключить
разговор с
наушников на
телефон
O
Нажмите дважды в
процессе разговора, чтобы
переключить разговор с
наушников на телефон.
Удержать
текущий
разговор и
ответить на
входящий
вызов
O
Нажмите и удерживайте
1 секунду, чтобы удержать
текущий разговор и
ответить на входящий
вызов.
4.5. PRELUAREA/ RESPINGEREA/ TERMINAREA/
PUNEREA ÎN AȘTEPTARE A UNUI APEL
Gestionați-vă apelurile cu ajutorul căștilor.
Pentru Buton Funcționare
Preluarea/
terminarea unui
apel telefonic
O
Apăsați o dată/apăsați din
nou în timpul conversației.
Respingerea
unui apel primit
O
Apăsați și mențineți apăsat
timp de 2 secunde.
Comutarea
conversației
de la căști la
telefon
O
Apăsați de două ori în timpul
unei conversații pentru a
comuta conversația de la
căști la telefon.
Punerea în
așteptare a
apelului în curs
și preluarea
unui apel primit
O
Apăsați și țineți apăsat
timp de 1 secundă pentru a
pune convorbirea curentă în
așteptare și a răspunde la
apelul primit.
4.5. HÍVÁS FOGADÁSA/ELUTASÍTÁSA/BEFEJEZÉSE/
TARTÁSA
Hívások kezelése a fülhallgatóval.
Ide Gomb Művelet
Hívás
fogadása/
befejezése
O
Beszélgetés közben nyomja
meg egyszer/nyomja meg
újra.
Bejövő hívás
elutasítása
O
Nyomja meg, és 2
másodpercig tartsa
lenyomva.
Beszélgetés
átkapcsolása a
fülhallgatóról a
telefonra
O
Beszélgetés közben
nyomja meg kétszer, hogy
átkapcsolja a beszélgetést a
fülhallgatóról a telefonra.
Aktuális hívás
tartása és
bejövő hívás
fogadása
O
Tartsa lenyomva 1
másodpercig az aktuális
beszélgetés tartásához, és a
bejövő hívás fogadásához.
4.5. ODBIERANIE/ODRZUCANIE/KOŃCZENIE/
ZAWIESZANIE POŁĄCZENIA
Zarządzaj połączeniami przez słuchawki.
Funkcja Przycisk Działanie
Odbieranie/
kończenie
połączenia
O
Naciśnij 1 raz/naciśnij
ponownie w czasie
rozmowy.
Odrzucanie
połączenia
przychodzącego
O
Naciśnij i przytrzymaj
przez 2 sekundy.
Przełączanie
rozmowy ze
słuchawek na
telefon
O
Aby przełączyć rozmowę
ze słuchawek na telefon,
dwukrotnie naciśnij
przycisk w czasie
rozmowy.
Zawieszanie
prowadzonej
rozmowy i
odbieranie
połączenia
przychodzącego
O
Aby zawiesić prowadzoną
rozmowę i odebrać
połączenie przychodzące,
naciśnij przycisk i
przetrzymaj go przez 1
sekundę.
вказуючи на успішне сполучення пристроїв. Потім він
блиматиме двічі кожні 5 секунд, поки пристрої сполучені.
Навушники автоматично підключаться до сполученого
пристрою через Bluetooth наступного разу, коли ви
ввімкнете навушники поруч із пристроєм.
ПРИМІТКА. Процес сполучення може відрізнятися
залежно від вашого пристрою Bluetooth. Див. інструкцію з
експлуатації вашого пристрою Bluetooth.
4.4. ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ
Відкрийте музичний програвач на підключеному
пристрої Bluetooth і виберіть композицію, яку ви бажаєте
прослухати через навушники.
Дія Кнопка Операція
Відтворення/
призупинення
композиції
O
Натисніть один раз, щоб
відтворити/призупинити
композицію. Натисніть
знову для продовження.
Збільшення
гучності
+ Натисніть один раз.
Перехід до
наступної
композиції
+ Натисніть і утримуйте.
Зменшення
гучності
Натисніть один раз.
Перехід до
попередньої
композиції
Натисніть і утримуйте.
При следующем включении наушников рядом с
устройством они автоматически подключатся к нему
по интерфейсу Bluetooth.
ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс сопряжения может отличаться
для различных Bluetooth-устройств. См. руководство
пользователя Bluetooth-устройства.
4.4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
Откройте музыкальный проигрыватель на подключенном
Bluetooth-устройстве и выберите трек для проигрывания
в наушниках.
Чтобы Кнопка Действие
Воспроизвести/
приостановить
трек
O
Нажмите один раз,
чтобы воспроизвести/
приостановить трек.
Нажмите еще раз,
чтобы возобновить
воспроизведение.
Увеличить
громкость
+ Нажмите один раз.
Перейти к
следующему
треку
+ Нажмите и удерживайте.
Уменьшить
громкость
Нажмите один раз.
Перейти к
предыдущему
треку
Нажмите и удерживайте.
6. Indicatorul cu LED albastru (1) va clipi de 4 ori pentru a
indica faptul că dispozitivele au fost cuplate cu succes. Apoi,
acesta va clipi de două ori la ecare 5 secunde în timp ce
dispozitivele sunt asociate.
Căștile se vor conecta automat la dispozitivul cu care
sunt cuplate prin Bluetooth data viitoare când porniți
căștile în apropierea dispozitivului.
NOTĂ: Procesul de cuplare poate diferi în funcție de
dispozitivul dumneavoastră cu Bluetooth. Consultați
manualul de instrucțiuni al dispozitivului cu Bluetooth
4.4. REDAREA MUZICII
Porniți playerul audio de pe dispozitivul dumneavoastră cu
Bluetooth conectat și selectați o melodie pe care doriți să o
ascultați în căști.
Pentru Buton Funcționare
Redarea/pauza
unei melodii
O
Apăsați o dată pentru
redarea/pauza unei melodii.
Apăsați încă o dată pentru a
relua funcția.
Creşterea
volumului
+ Apăsați o dată.
Salt la melodia
următoare
+
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul.
Reducerea
volumului
Apăsați o dată.
Salt la melodia
anterioară
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul.
A fülhallgató automatikusan csatlakozik a párosított
eszközhöz a bluetooth-on keresztül, amikor legközelebb
bekapcsolja a fülhallgatót a készülék közelében.
MEGJEGYEZÉS: A párosítás folyamata a Bluetooth
eszköztől függően eltérő lehet. Vegye gyelembe a
Bluetooth eszköz használati útmutatóját.
4.4. ZENE LEJÁTSZÁSA
Nyissa meg a zene lejátszót a csatlakoztatott készüléken, és
válassza ki a fülhallgatóval lejátszandó zeneszámot.
Ide Gomb Művelet
Zene
lejátszása/
szüneteltetése
O
Nyomja meg egyszer
zene lejátszásához/
szüneteltetéséhez Nyomja
meg még egyszer a
lejátszás folytatásához.
Hangerő
növelése
+ Nyomja meg egyszer.
Ugrás a
következő
zeneszámra
+
Nyomja meg és tartsa
nyomva a gombot.
Hangerő
csökkentése
Nyomja meg egyszer.
Ugrás az előző
zeneszámra
Nyomja meg és tartsa
nyomva a gombot.
urządzenia, automatycznie połączą się przez złącze
Bluetooth ze sparowanym urządzeniem.
UWAGA: W zależności od posiadanego urządzenia
Bluetooth, proces parowania może przebiegać w różny
sposób. Więcej informacji podano w instrukcji do urządzenia
Bluetooth.
4.4. ODTWARZANIE MUZYKI
Otwórz odtwarzacz muzyki w podłączonym urządzeniu
Bluetooth i wybierz utwór, który ma być odtworzony w
słuchawkach.
Funkcja Przycisk Działanie
Odtwarzanie/
wstrzymanie
odtwarzania
utworu
O
Aby odtworzyć utwór/
wstrzymać jego
odtwarzanie, naciśnij 1
raz. Ponowne wciśnięcie
wznowi odtwarzanie.
Zwiększanie
ustawienia
głośności
+ Naciśnij 1 raz.
Przeskok do
następnego
utworu
+ Wciśnij i przytrzymaj.
Zmniejszanie
ustawienia
głośności
Naciśnij 1 raz.
Przeskok do
poprzedniego
utworu
Wciśnij i przytrzymaj.
Завершить
текущий
разговор и
ответить на
входящий
вызов
O
Нажмите один раз, чтобы
завершить текущий
разговор и ответить на
входящий вызов.
Переключиться
между двумя
разговорами
O
В процессе разговора
нажмите и удерживайте
в течение 2 секунд,
чтобы переключиться
между первым и вторым
разговором.
Увеличить
громкость
+ Нажмите один раз.
Уменьшить
громкость
Нажмите один раз.
4.6. АКТИВАЦИЯ SIRI (только устройства iOS)
Если наушники подключены к устройству iOS,
одновременно нажмите кнопки О и –, чтобы
активировать Siri. Задайте Siri вопрос или сделайте
запрос. Нажмите кнопку О один раз, чтобы отключить
Siri.
Încheierea
conversației
curente și
preluarea unui
apel telefonic
O
Apăsați o dată pentru a
încheia conversația curentă
și a răspunde la apelul
primit.
Comutarea
între conversații
O
În timpul unei conversații,
apăsați și țineți apăsat timp
de 2 secunde pentru a
comuta între prima și cea
de-a doua conversație.
Creşterea
volumului
+ Apăsați o dată.
Reducerea
volumului
Apăsați o dată.
4.6. ACTIVAREA SIRI (numai la dispozitive cu iOS)
Atunci când căștile sunt asociate cu dispozitivul
dumneavoastră cu iOS, apăsați simultan butoanele O
și - pentru a activa Siri. Adresați către Siri întrebarea
dumneavoastră sau faceți o solicitare. Apăsați o dată pe
butonul O pentru a respinge Siri.
Aktuális hívás
befejezése és
bejövő hívás
fogadása
O
Nyomja meg egyszer
az aktuális beszélgetés
befejezéséhez és a bejövő
hívás fogadásához.
Váltás a
beszélgetések
között
O
Beszélgetés közben tartsa
lenyomva 2 másodpercig és
váltson az első és a második
beszélgetés között.
Hangerő
növelése
+ Nyomja meg egyszer.
Hangerő
csökkentése
Nyomja meg egyszer.
4.6. SIRI AKTIVÁLÁSA (csak iOS készülékek)
Ha a fülhallgató párosítva van az iOS eszközzel, akkor a Siri
aktiválásához nyomja meg egyszerre az O és a – gombokat.
Tegye fel a kérdését a Siri-nek, vagy nyújtson be kérelmet.
Nyomja meg egyszer az O gombot a Siri kikapcsolásához.
Kończenie
prowadzonej
rozmowy i
odbieranie
połączenia
przychodzącego
O
Aby zakończyć prowadzoną
rozmowę i odebrać
połączenie przychodzące,
naciśnij przycisk 1 raz.
Przełączanie
między
rozmowami
O
W czasie rozmowy, aby
przełączyć między pierwszą
a drugą rozmową, naciśnij
przycisk i przytrzymaj go
przez 2 sekundy.
Zwiększanie
ustawienia
głośności
+ Naciśnij 1 raz.
Zmniejszanie
ustawienia
głośności
Naciśnij 1 raz.
4.6. AKTYWOWANIE SIRI (tylko urządzenia z systemem
iOS)
Gdy słuchawki zostaną sparowane z urządzeniem z
systemem iOS, aby aktywować Siri, naciśnij jednocześnie
przyciski O i –. Zadaj asystentowi Siri jakieś pytanie lub o
coś poproś. Aby wyłączyć Siri, naciśnij 1 raz przycisk O.
1. ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Попередження. Не піддавайте прилад впливу
екстремальних температур, сильних коливань
температури, прямих сонячних променів і вологи.
1. Для запобігання можливому пошкодженню
слуху не слухайте пристрій на високих рівнях
гучності протягом тривалого часу.
2. Електричне та електронне обладнання слід
утилізувати окремо. Не викидайте використане
електричне та електронне обладнання з
несортованими побутовими відходами, а віддавайте їх на
утилізацію окремо.
3. Не можна класти на прилад джерела
відкритого вогню, наприклад запалені свічі.
4. Прилад слід використовувати тільки в помірних
кліматичних умовах.
5. Слід звертати увагу на екологічні аспекти утилізації
батарей.
6. Батареї (батарейки чи акумулятор) не мають
піддаватися впливу надмірного тепла, наприклад
сонячного світла, вогню і т. п.
UA
1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Предупреждение. Не подвергайте устройство
воздействию чрезмерных температур, сильных
температурных перепадов, прямых солнечных лучей или
влажности.
1. Во избежание повреждения слуха не
устанавливайте высокий уровень громкости
на длительное время.
2. Электрическое и электронное оборудование
подлежит раздельной утилизации. Не
выбрасывайте электрическое или электронное
оборудование вместе с несортированными бытовыми
отходами. Убедитесь, что оно утилизируется отдельно.
3. Не размещайте на устройстве никакие
источники открытого огня, такие как горящие
свечи.
4. Данное устройство следует использовать только в
условиях умеренного климата.
5. При утилизации батареек и аккумуляторов помните о
защите окружающей среды.
6. Аккумуляторы (батарейки или батарейные блоки)
не должны подвергаться чрезмерному нагреванию от
прямых солнечных лучей, огня и других источников тепла.
RU
1. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Avertisment: Nu expuneți aparatul la temperaturi extreme,
la uctuații puternice de temperatură, la lumina directă a
soarelui sau la umezeală.
1. Pentru prevenirea apariției unor posibile afecțiuni
auditive, nu ascultați muzică la volum sonor
ridicat pe perioade îndelungate.
2. Echipamentele electrice și electronice trebuie
eliminate separat. Nu eliminați echipamentele
electrice și electronice împreună cu deșeurile
municipale nesortate, ci asigurați-vă sunt colectate
separat.
3. - Nu trebuie aşezată pe aparat nicio sursă cu
acără deschisă, cum ar  lumânările aprinse.
4. Acest aparat trebuie utilizat numai în climate moderate.
5. Trebuie acordată atenţie aspectelor de mediu la
eliminarea bateriilor.
6. Bateriile (setul de acumulatori sau bateriile instalate) nu
trebuie expuse la căldură excesivă, cum este cea a soarelui,
a focului sau asemănătoare.
RO
1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Figyelmeztetés: Ne tegye ki a készüléket extrém
hőmérsékletnek, erős hőmérséklet-ingadozásnak, közvetlen
napsütésnek vagy magas páratartalomnak.
1. A lehetséges halláskárosodás megelőzése
érdekében ne használjon magas hangerőt
huzamosabb ideig.
2. Az elektromos és elektronikus berendezést külön
kell ártalmatlanítani. A használt elektromos és
elektronikus berendezéseket ne dobja a vegyes
háztartási hulladékok közé, hanem külön gyűjtse.
3. Tilos a készüléket nyílt láng, pl. égő gyertyák
közelébe helyezni vagy azokat a termékre tenni.
4. A készüléket csak mérsékelt éghajlaton használja.
5. Az akkumulátor ártalmatlanításakor vegye gyelembe
környezeti tényezőket.
6. Az akkumulátorokat (akkumulátortelep vagy beépített
akkumulátorok) ne tegye ki erős hatásának, pl. napfény,
tűz vagy hasonló.
HU
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версія
Bluetooth
V5.0
Робоча
відстань
10 метрів
Час
заряджання
2 години
Час
відтворення
3–4 години
Чутливість 96±3 дБ
Імпеданс 32 Ом ±15%
Частота 20 Гц – 20 кГц
3. ОПИС
1. Світлодіодні
індикатори стану
2. Кнопка збільшення
гучності/наступної
композиції
3. Кнопка керування/
живлення
4. Мікрофон
5. Зменшення гучності
/ попередня композиція
6. Зарядне гніздо Micro
USB
4. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
4.1. ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ
Під’єднайте один кінець кабелю USB до зарядного
пристрою (або до порту USB комп’ютера).
Вставте інший кінець кабелю в зарядне гніздо Micro
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Версия Bluetooth V5.0
Рабочий диапазон 10 метров
Время зарядки 2 ч
Время
воспроизведения
3–4 часа
Чувствительность 96 ± 3 дБ
Сопротивление 32 Ом ± 15 %
Частота 20 Гц – 20 кГц
3. ОПИСАНИЕ
1. Светодиодные
индикаторы состояния
2. Увеличение
громкости / Следующий
трек
3. Кнопка управления /
Кнопка питания
4. Микрофон
5. Уменьшение
громкости /
Предыдущий трек
6. Зарядный порт
Micro-USB
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ
Подключите один разъем USB-кабеля к зарядному
устройству (или к USB-порту компьютера).
Подсоедините другой разъем кабеля к зарядному
порту Micro-USB (5) на наушниках.
В процессе зарядки наушников светодиодный
индикатор (1) будет светиться красным.
2. SPECIFICAŢII TEHNICE
Versiune
Bluetooth
V5.0
Rază de
funcționare
10 metri
Durată de
încărcare
2 ore
Durată de
redare
3 - 4 ore
Sensibilitate 96 dB ± 3 dB
Impedanță 32 ohmi ±15%
Frecvență 20 Hz - 20 kHz
3. DESCRIERE
1. Indicatori de stare
cu LED
2. Buton de creștere
a volumului / Piesa
următoare
3. Buton de comandă /
Buton de alimentare
4. Microfon
5. Scăderea volumului /
Piesa anterioară
6. Slot de încărcare
micro USB
4. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
4.1. ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR
Introduceți un capăt al cablului USB în încărcător (sau în
portul USB al unui calculator).
2. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Bluetooth
verzió
V5.0
Működési
tartomány
10 méter
Töltési idő 2 óra
Lejátszási idő 3-4 óra
Érzékenység 96 dB ± 3 dB
Impedancia 32 ohm ± 15%
Frekvencia 20 Hz - 20 kHz
3. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1. LED állapotjelző
lámpák
2. Hangerő fel/
következő zeneszám
gomb
3. Vezérlő gomb/
bekapcsoló gomb
4. Mikrofon
5. Hangerő le/előző
zeneszám gomb
6. Mikro USB töltőnyílás
4. KEZELÉSI ÚTMUTA
4.1. FÜLHALLGATÓ FELTÖLTÉSE
Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a töltőbe (vagy
egy számítógép USB aljzatába).
A kábel másik végét dugja a fülhallgató mikro USB
portjába.
USB (5) на навушниках.
Світлодіодний індикатор (1) горить червоним, коли
навушники заряджаються.
Світлодіодний індикатор (1) горить синім, коли
навушники повністю заряджені.
4.2. Щоб увімкнути / Щоб вимкнути
Щоб увімкнути, утримуйте натиснутою кнопку O протягом
3 секунд, доки синій світлодіодний індикатор (1) не
блимне 3 рази.
Щоб вимкнути, утримуйте натиснутою кнопку O протягом
3 секунд, доки червоний світлодіодний індикатор (1) не
блимне 3 рази.
4.3. СПОЛУЧЕННЯ НАВУШНИКІВ ІЗ ПРИСТРОЄМ
BLUETOOTH
1. Увімкніть Bluetooth на своєму Bluetooth-пристрої
(мобільному телефоні або музичному пристрої).
2. Увімкніть навушники.
3. Під час першого сполучення тримайте навушники
біля пристрою Bluetooth та натисніть і утримуйте кнопку
O протягом 5 секунд, щоб увімкнути режим сполучення.
Синій і червоний світлодіодні індикатори (1) почнуть
блимати поперемінно, вказуючи, що навушники
перебувають у режимі сполучення.
4. Дотримуйтесь інструкцій на екрані або перейдіть до
налаштувань Bluetooth на пристрої Bluetooth і виберіть
«Q.1668» зі списку доступних пристроїв Bluetooth.
5. У відповідь на запит введіть пароль «0000» для
підтвердження сполучення.
6. Синій світлодіодний індикатор (1) блимне 4 рази,
Когда наушники полностью зарядятся, светодиодный
индикатор (1) будет светиться синим.
4.2. Для включения / Для выключения
Для включения удерживайте кнопку O нажатой в течение
3 секунд, пока синий светодиодный индикатор (1) не
мигнет 3 раза.
Для выключения удерживайте кнопку O нажатой в
течение 3 секунд, пока красный светодиодный индикатор
(1) не мигнет 3 раза.
4.3. СОПРЯЖЕНИЕ НАУШНИКОВ С BLUETOOTH-
УСТРОЙСТВОМ
1. Активируйте функцию Bluetooth на устройстве
(мобильном телефоне или музыкальном устройстве).
2. Включите наушники.
3. При первичном сопряжении держите наушники
рядом с Bluetooth-устройством и удерживайте нажатой
кнопку О в течение 5 секунд, чтобы активировать режим
сопряжения. Синий и красный светодиодные индикаторы
(1) начнут попеременно мигать. Это означает, что
наушники находятся в режиме сопряжения.
4. Следуйте инструкциям на экране или перейдите в
настройки Bluetooth на устройстве и выберите «Q.1668»
из списка доступных Bluetooth-устройств.
5. При необходимости введите пароль «0000» для
подтверждения и выполнения сопряжения.
6. Синий светодиодный индикатор (1) мигнет 4 раза. Это
означает, что сопряжение устройств выполнено успешно.
Пока устройства будут сопряжены друг с другом,
индикатор будет дважды мигать каждые 5 секунд.
Introduceți celălalt capăt al cablului în slotul micro USB
de încărcare (5) situat pe căști.
Indicatorul cu LED (1) se va aprinde în roșu atunci când
căștile se încarcă.
Indicatorul cu LED (1) se va aprinde în albastru atunci
când căștile sunt complet încărcate.
4.2. Pornirea / Oprirea
Pornirea – Apăsați și țineți apăsat butonul O timp de 3
secunde până când indicatorul cu LED albastru (1) clipește
de 3 ori.
Oprirea – Apăsați și țineți apăsat butonul O timp de 3
secunde până când indicatorul cu LED roșu (1) clipește de
3 ori.
4.3. CUPLAREA CĂȘTILOR CU UN DISPOZITIV CU
BLUETOOTH
1. Activați Bluetooth-ul pe dispozitivul dumneavoastră cu
Bluetooth (telefon mobil sau dispozitiv audio).
2. Porniți căștile.
3. Când efectuați cuplarea pentru prima dată, țineți căștile
lângă dispozitivul cu Bluetooth și apăsați pe butonul O timp
de 5 secunde pentru a activa modul de cuplare. LED-urile
de culoare roșie și albastră (1) vor începe să lumineze
intermitent alternativ pentru a indica situarea căștilor în
modul de cuplare.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran sau accesați setările
Bluetooth de pe dispozitivul dumneavoastră cu Bluetooth
și alegeți ‘Q.1668’ din lista de dispozitive cu Bluetooth
disponibile.
5. Dacă vi se solicită, introduceți parola ‘0000’ pentru a
conrma și efectuați cuplarea.
A LED lámpa (1) pirosra vált, amikor a fülhallgató töltés
alatt van.
A LED lámpa kékre vált, ha a fülhallgató teljesen
feltöltődött.
4.2. A bekapcsoláshoz / A kikapcsoláshoz
A bekapcsoláshoz – 3 másodpercig tartsa lenyomva az O
gombot, amíg a kék LED jelzőlámpa (1) 3-szor villog.
A kikapcsoláshoz – 3 másodpercig tartsa lenyomva az O
gombot, amíg a piros LED jelzőlámpa (1) 3-szor villog.
4.3. A FÜLHALLGATÓ PÁROSÍTÁSA BLUETOOTH
ESZKÖZZEL
1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközön
(mobiltelefon vagy zenelejátszó eszköz).
2. Kapcsolja be a fülhallgatót.
3. Amikor először párosít, tartsa a fülhallgatót a bluetooth
eszköz közelébe, és nyomja meg az O gombot 5
másodpercig a párosítási mód engedélyezéséhez. A kék
és piros LED-ek (1) felváltva villognak, jelezvén, hogy a
fülhallgató párosítási módban van.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vagy
lépjen be bluetooth eszköz bluetooth-beállításaiba, és az
elérhető bluetooth eszközök listájából válassza a ‘Q.1668
lehetőséget.
5. Szükség esetén írja be a ‘0000’ jelszót a megerősítéshez,
és a párosításhoz.
6. A kék LED jelzőfény (1) 4-szer villog, jelezvén, hogy
az eszközök sikeresen párosításra kerültek. Ezután 5
másodpercenként kétszer villog az eszközök párosítása
közben.
Transmitting power: -0.58 dBm
Operation frequency: 2402 MHz - 2480 MHz
137385 / HS-625
FR - Service Clients Auchan France - 200 rue de la
Recherche 59650 Villeneuve d’Ascq - 03 59 30 59 30 - www.
auchan.fr
ES - Alcampo, S.A. - Supermercados Sabeco, S.A. C/
Santiago de Compostela Sur, s/n - 28029 Madrid - e-mail:
IT - Servizio clienti Auchan - Strada 8 Palazzo N - 20089
Rozzano (MI) - Linea diretta 800-896996 - www.auchan.it
PT - Serviço Auchan- Auchan Portugal Hipermercados, S.A.,
Travessa Teixeira Júnior,
n.º 1, 1300 – 553 Lisboa,
PL - Dystrybutor : Auchan Polska Sp. z o.o., ul. Puławska
46, 05-500 Piaseczno - www.auchan.pl
HU - Importálja és forgalmazza: Auchan Magyarország Kft,
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. - www.auchan.hu
RO - Importator Auchan România SA, Str. Brașov nr.25,
Sector 6, Cod poștal 061444, București, România - www.
auchan.ro
Made in China
W czasie ładowania słuchawek kontrolka LED (1) będzie
się świecić na czerwono.
Gdy słuchawki zostaną całkowicie naładowane, kontrolka
LED (1) zmieni kolor na niebieski.
4.2. Włączanie / Wyłączanie
Włączanie – Przytrzymaj przycisk O wciśnięty przez 3
sekundy, aż niebieska kontrolka LED (1) mignie 3 razy.
Wyłączanie – Przytrzymaj przycisk O wciśnięty przez 3
sekundy, aż czerwona kontrolka LED (1) mignie 3 razy.
4.3. PAROWANIE SŁUCHAWEK Z URZĄDZENIEM
BLUETOOTH
1. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu Bluetooth (telefon
komórkowy lub odtwarzacz muzyki).
2. Włącz słuchawki.
3. Podczas pierwszego parowania, przybliż słuchawki do
urządzenia Bluetooth, naciśnij przycisk O i przytrzymaj go
przez 5 sekund, aby włączyć tryb parowania. Niebieska i
czerwona dioda LED (1) zaczną na przemian migać, co
sygnalizuje, że słuchawki znajdują się w trybie parowania.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się
na wyświetlaczu lub przejdź do ustawień Bluetooth w
urządzeniu Bluetooth i wybierz z listy dostępnych urządzeń
Bluetooth urządzenie „Q.1668”.
5. Jeśli pojawi się monit o hasło, wpisz „0000”, aby
potwierdzić i sparować.
6. Niebieska kontrolka LED (1) mignie 4 razy, co
sygnalizuje, że urządzenia zostały pomyślnie sparowane.
Następnie będzie ona migać dwa razy co 5 sekund tak
długo, jak długo urządzenia będą sparowane.
Gdy następnym razem słuchawki zostaną włączone obok
Descărcaţi manualul în limba română (PDF, 0.81 MB)
(Protejați mediul înconjurător și imprimați acest manual numai dacă este neapărată nevoie)

Loading…

Evaluare

Spuneți-ne ce părere aveți despre Qilive Q.1668 Căşti, lăsând o evaluare a produsului. Doriți să împărtășiți experiența dvs. cu acest produs sau să adresați o întrebare? Lăsați un comentariu în partea de jos a paginii.
Ești mulțumit de Qilive Q.1668 Căşti?
Da Nu
36%
64%
11 voturi

Alăturați-vă conversației despre acest produs

Aici puteți împărtăși ce părere aveți despre Qilive Q.1668 Căşti. Dacă aveți o întrebare, citiți mai întâi cu atenție manualul. Solicitarea unui manual se poate face folosind formularul nostru de contact.

GOMBOS ANDREEA 02-09-2021
Buna seara, mi am cumparat de la iulius mall cluj, căști bluetooth Qilive Q 1668 si nu le pot conecta la telefon deloc. Nu inteleg de ce ! Oare ma puteti ajuta?

răspuns | A fost util (15)
Lourdes Soria 09-01-2022
Buna, mi-am cumparat castile si nu le pot conecta la telefon si nu se poate descarca manualul, ma puteti ajuta??? Mulțumiri

răspuns | A fost util (0) (Tradus de Google)
Carlos Alberto 14-01-2022
Acest dispozitiv poate fi conectat la mai multe dispozitive după ce a fost asociat, adică poate avea mai multe asocieri în același timp?

răspuns | A fost util (0) (Tradus de Google)
Mery 11-10-2023
La naiba de cand am cheltuit banii si de ce cand am incercat sa conectez telefonul si castile bluetooth si trebuie sa fie cu curentul electric pentru ca nu merge daca nu este conectat la priza si il incarc pentru ca are baterie 100% si pentru ca fiind asa, o sa raman cu cel vechi care nu este Bluetooth dar functioneaza mai bine decat este. L-am cumparat ca sa nu trebuiasca sa imi port telefonul cu mine, dar vad ca o sa fac trebuie sa o fac oricum. Bani cheltuiți pe prostii.

răspuns | A fost util (0) (Tradus de Google)
mallouhi Sylvain 02-04-2024
Căștile mele 456299 QILIVE Q1668 nu mai funcționează, cum pot face să funcționeze garanția?

răspuns | A fost util (0) (Tradus de Google)

Mai multe despre acest manual

Înțelegem că este plăcut să aveți un manual pe hârtie pentru Qilive Q.1668 Căşti. Puteți oricând descărca manualul de pe site-ul nostru web și îl puteți imprima singur. Dacă doriți să aveți un manual original, vă recomandăm să contactați Qilive. S-ar putea să ofere un manual original. Căutați manualul dvs. Qilive Q.1668 Căşti într-o altă limbă? Alegeți limba preferată pe pagina noastră de pornire și căutați numărul de model pentru a vedea dacă îl avem disponibil.

Specificații

Marcă Qilive
Model Q.1668
Categorie Căşti
Tip fișier PDF
Mărime fișier 0.81 MB

Toate manualele pentru Qilive Căşti
Mai multe manuale pentru Căşti

Întrebări frecvente despre Qilive Q.1668 Căşti

Echipa noastră de asistență caută informații utile despre produs și răspunde la întrebările frecvente. Dacă descoperiți o inexactitate în întrebările frecvente, vă rugăm să ne anunțați utilizând formularul de contact.

Când conectez o căști la dispozitivul meu nu funcționează corect, ce pot face? Verificat

Este posibil ca murdăria să se fi acumulat în deschizătura în care sunt conectate căștile, împiedicând contactul corespunzător. Cel mai bun mod de a curăța acest lucru este cu aer comprimat. Când aveți dubii, faceți acest lucru de către un profesionist.

A fost util (1079) Citeşte mai mult

Când este muzica mea prea tare? Verificat

Sunetele de peste 80 de decibeli (dB) pot începe să afecteze auzul. Sunete de peste 120 dB deteriorează imediat auzul. Gravitatea daunelor depinde de cât de des și cât timp este prezent sunetul.

A fost util (1005) Citeşte mai mult

Ce este anularea zgomotului? Verificat

Anularea zgomotului este o tehnică utilizată în principal în căști. Controlul activ al zgomotului este utilizat pentru a reduce sau elimina influența zgomotului ambiental.

A fost util (562) Citeşte mai mult

Bluetooth funcționează prin pereți și tavan? Verificat

Un semnal bluetooth va funcționa prin pereți și tavan, cu excepția cazului în care acestea sunt realizate din metal. În funcție de grosimea și materialul peretelui, semnalul își poate pierde puterea.

A fost util (232) Citeşte mai mult

Până la ce nivel de zgomot este sigur pentru copii? Verificat

Copiii se deteriorează auzul mai rapid decât adulții. Prin urmare, este important să nu expuneți niciodată copiii la zgomot mai mare de 85 dB. În cazul căștilor există modele speciale pentru copii. În cazul difuzoarelor sau a altor situații, trebuie să fiți atenți, zgomotul nu depășește nivelul respectiv.

A fost util (163) Citeşte mai mult

Pot înfășura cablul în jurul dispozitivului după utilizare? Verificat

Este mai bine să nu faceți acest lucru, deoarece poate deteriora cablul. Cel mai bun lucru de făcut este să înfășurați cablul așa cum era atunci când produsul a fost ambalat.

A fost util (156) Citeşte mai mult
Manual Qilive Q.1668 Căşti

Produse asemanatoare

Categorii relevante